فایل های دسته بندی کارآفرینی - صفحه 1

مبانی کارآفرینی

برنامه ريزي بدان معني است كه راه ها و روش هاي ممكن را براي رسيدن به اهداف مشخص كنيد و بدانيد كه با چه ابزار و امكاناتي در اين راه نياز داريد.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل